Zamknięcie przedszkola z powodu pandemii

Szanowni Rodzice!

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, rząd zdecydował

o zamknięciu żłobków i przedszkoli w okresie od 27 marca 2021 r.

do 9 kwietnia 2021 r.

 Z uwagi na lockdown i zamknięcie żłobków i przedszkoli rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który zostanie wydłużony.

Wyjątkiem w okresie od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.  będzie w żłobkach i przedszkolach  opieka dla dzieci pracowników medycznych i pracowników służb porządkowych bezpośrednio zaangażowanych w walkę z Covid-19 – dla tych rodziców placówka jest zobowiązana do zapewnienia opieki.

Rodziców w takiej sytuacji prosimy o kontakt.

Przedszkole będzie funkcjonowało w trybie pracy zdalnej – zadania dla dzieci na następny dzień będą przesyłane przez aplikację INSO (zakładka „zadania domowe”). Wykonywanie zadań jest oczywiście dobrowolne dla wszystkich dzieci.

Rodziców, którzy nie odebrali jeszcze kart pracy prosimy o ich odebranie.

Prosimy o zaznaczenie nieobecności wszystkich dzieci poprzez aplikację INSO na okres 29.03 – 09.04.2021.

W przypadku pytań i problemów prosimy o kontakt telefoniczny:

Elżbieta Krause, tel. 698 21 18 21