O NAS

GŁÓWNE CELE:

 • tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów
 • swobodne wyrażanie próśb i oczekiwań przez dzieci
 • rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości
 • uczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach
 • rozwijanie zainteresowań i talentów
 • uczenie życzliwości, empatii, pomagania innym oraz przyjaźni

NASZYM PRIORYTETEM JEST ZAPEWNIENIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA POPRZEZ SZACUNEK DLA POTRZEB DZIECKA, DBAŁOŚĆ O JEGO  ROZWÓJ, ROZBUDZANIE ZAINTERESOWAŃ  W SPOSÓB  ADEKWATNY  DO MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM.

Placówka zapewnia opiekę dzieciom od 2,5 do 6 roku życia oraz przygotowanie dzieci do szkoły.

Nauczycielki pracujące w naszej placówce stwarzają odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju poprzez rozmaite, bardzo zindywidualizowane zajęcia, których organizacja wymaga aktywności dziecka i dostosowania do jego zainteresowań i umiejętności.

Przedszkole mieści się w centrum UNISŁAWIA, w nowo wybudowanym domu przystosowanym do całodziennego pobytu przedszkolaków. Posiada bezpieczny ogród przedszkolny oraz parking.

Zapewniamy całodzienne wyżywienie.

Placówka czynna  jest godzinach od 6:00 do 17:00.
W ramach przewidywanych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu oferujemy następujące dodatkowe zajęcia:

– język angielski

– zumba dla dzieci

– katecheza  (5-6 latki)

– dogoterapia

– terapia logopedyczna

Przedszkole oferuje również zajęcia dodatkowe płatne:

 • koncerty filharmoniczne
 •  robotyka
 • spektakle  teatralne
 •  zajęcia sportowe

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udzielamy telefonicznie.