O NAS

GŁÓWNE CELE:

  • tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi
  • rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów
  • swobodne wyrażanie próśb i oczekiwań przez dzieci
  • rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości
  • uczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach
  • rozwijanie zainteresowań i talentów
  • uczenie życzliwości, empatii, pomagania innym oraz przyjaźni

NASZYM PRIORYTETEM JEST ZAPEWNIENIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA POPRZEZ SZACUNEK DLA POTRZEB DZIECKA, DBAŁOŚĆ O JEGO  ROZWÓJ, ROZBUDZANIE ZAINTERESOWAŃ  W SPOSÓB  ADEKWATNY  DO MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM.

Placówka zapewnia opiekę dzieciom od 2,5 do 6 roku życia oraz przygotowanie dzieci do szkoły.

Nauczycielki pracujące w naszej placówce stwarzają odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju poprzez rozmaite, bardzo zindywidualizowane zajęcia, których organizacja wymaga aktywności dziecka i dostosowania do jego zainteresowań i umiejętności.

Przedszkole mieści się w centrum UNISŁAWIA, w nowo wybudowanym domu przystosowanym do całodziennego pobytu przedszkolaków. Posiada bezpieczny ogród przedszkolny oraz parking.

Zapewniamy całodzienne wyżywienie.

Placówka czynna  jest godzinach od 6:00 do 17:00.
W ramach przewidywanych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu oferujemy następujące dodatkowe zajęcia:

– język angielski

– zumba dla dzieci

– katecheza  (5-6 latki)

-koncerty filharmoniczne

-robotyka

-dogoterapia

– warsztaty teatralne

– spektakle  teatralne

– terapia logopedyczna

Przedszkole oferuje również zajęcia dodatkowe płatne:

  • sensoplastyka
  • zajęcia z programowania

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udzielamy telefonicznie.