PLAN DNIA

Przedszkole Niepubliczne „Pod Lipami”

Plan dnia w naszym Przedszkolu

9.00– 14.00 Realizacja Podstawy Programowej

 

6.00-7.30 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze (90 min).

 

7.30-8.15 Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty

indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci

(45 min).

8.15-8.30 Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności

samoobsługowe. Poranne ćwiczenia gimnastyczne(15 min).

 8.30-9.0Śniadanie. Eksponowanie pracy dyżurnych. Przyswajanie wiedzy

o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia

(30 min).

9.00  -10.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą

grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe i twórcze

(60 min).

10.00 – 10.45  Praca wyrównawcza, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia

poranne (45 min).

10.45 11.00  Przygotowanie do drugiego śniadania, drugie śniadanie (15 min).

 

11.00 – 12.00 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na zewnątrz (nauka

ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików,

suwaków), zabawy dowolne, spacery, wycieczki – poznawanie

najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia

ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące(60 min).

12.00 – 12.45 – zabawy dowolne, głośne czytanie  (45 min.)

12.45-13.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności kulturalno-higieniczne w WC

i łazience.

Dalszy ciąg prac dyżurnych – nauka nakrywania stołów (15 min).

 

13.00-13.30 Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem.

Kultura zachowania się przy stole(30 min).

 

13.30- 13.4Zabiegi higieniczne, sprzątanie po posiłku (15 min).

 

13.45-14.00 Relaks. Słuchanie bajek, muzyki-wyciszenie (15 min).

 

14.00– 14.45 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości,

praca stymulacyjna.

   Zabawy dowolne według wyboru dzieci, pobyt na świeżym

powietrzu (45 min.)

14.45 – 15.00 Podwieczorek – kultura spożywania posiłków (15 min.)

  

15.00 -17.00 Zabawy inspirowane przez wychowanków, pobyt na świeżym

powietrzu, rozchodzenie się dzieci do domu (120 min.)

 

ODBIERANIE I PRZYPROWADZANIE DZIECI


Przedszkole przykłada dużą wagę do tego, by każde dziecko było w nim witane serdecznie i czuło się oczekiwane. Rodzice powinni odprowadzić dziecko do miejsca w którym ma ono przebywać i bawić się. Koniczne jest by rodzic dał znać pracownikowi, że przyprowadził dziecko bądź je odbiera. Z powodów bezpieczeństwa prosimy by zawsze zamykać drzwi wejściowe. Ze względu na rozkład dnia w przedszkolu, prosimy przyprowadzać dzieci do godziny 8.30, bowiem o tej godzinie rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne.

Rodzice/prawni opiekunowie mogą upoważnić określone pełnoletnie osoby inne niż rodzice do odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej podając dane osoby wraz z jej numerem dowodu osobistego odbierającej dziecko ze wskazaniem terminu obowiązywania tego upoważnienia. Nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.

Statut przedszkola przewiduje, że poza rodzicami dziecko mogą odbierać z przedszkola wyłącznie pełnoletnie osoby i na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców/prawnych opiekunów.

 

DZIECI CHORE


Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką pozostają w domu. Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych. Katar to także choroba. Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia. W początkowej fazie choroby dziecko najbardziej zaraża kolegów. Prosimy o zgłaszanie nam wszystkich przypadków zachorowań dzieci na choroby zakaźne. Jeżeli dziecko źle się poczuje natychmiast Was o tym powiadomimy, dlatego prosimy aby numery Waszych telefonów którymi dysponujemy były stale aktualne. W nagłych przypadkach przedszkole zapewnia natychmiastową pomoc przedmedyczną, nauczyciel wzywa pogotowie, z równoczesnym zawiadomieniem rodziców/prawnych opiekunów. Przedszkole nie zatrudnia pielęgniarki i lekarza. Leczenie i udzielenie pomocy lekarskiej odbywa się w obecności rodzica. W przedszkolu nie dokonuje się jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków.

ŻYWIENIE


Prawidłowe żywienie dziecka w okresie przedszkolnym to jeden z najważniejszych czynników gwarantujących zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy dzieci. Każdego dnia dzieci jedzą 4 smaczne posiłki: śniadanie, iII śniadanie, obiad, podwieczorek. Zapewniamy państwa, że Firma Cateringowa dostarczająca obiady do Naszego Przedszkola czyni wiele starań, aby posiłki przygotowywane dla dzieci były smaczne, zdrowe, przyrządzone zgodnie z obowiązującymi normami żywienia Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka oraz przepisami. Pozostałe posiłki przygotowujemy w kuchni przedszkolnej. Podajemy dzieciom pokarmy zawierające najwyższe wartości odżywcze. Zgodnie z powiedzeniem „jemy oczami” dbamy o sposób podawania wszystkich potraw, tak by były kolorowe i zachęcające do spożycia. Często trafiają do przedszkola dzieci, które z natury są „niejadkami” lub takie, które poznają smak niektórych potraw dopiero w przedszkolu. Staramy się stosować rozmaite formy zachęt do spożywania posiłków.

PRZEDE WSZYSTKIM:

  • nie zmuszamy do jedzenia
  • zachęcamy do próbowania potraw, których nie lubi
  • nie popędzamy
  • respektujemy diety oraz alergie pokarmowe

ODZIEŻ


Ubiór dziecka przedszkolnego powinna pozwalać na swobodę podczas zabaw i zajęć. Proponujemy, aby dziecko było ubrane praktycznie i wygodnie. Odzież nie może krępować ruchów dziecka, a jej zakładanie i zapinanie nie powinno być dla dziecka zbyt trudne. Buty i kapcie najlepsze są bez wiązania lub zapinane na rzepy. Jest to szczególnie ważne w przypadku maluchów, które chcą być samodzielne a jednocześnie ich umiejętność samoobsługi nie jest jeszcze doskonała. Szczególnie jest to ważne podczas wychodzenia z dziećmi na spacery. Należy się liczyć z faktem ubrudzenia podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym lub na innych zajęciach np. podczas zajęć plastycznych. Proponujemy więc odzież na zmianę, a także odzież przeznaczoną do zabaw na podwórku, którą można pozostawić w szafce w szatni. Prosimy także o zapasową bieliznę dla dzieci, szczególnie najmłodszych. Zwracamy się z prośbą o dostosowanie ubioru dzieci do panującej aury, tak, abyśmy mogli jak najwięcej czasu spędzać na powietrzu. Dzieci uczą się samodzielnego ubierania się i oczywiście otrzymują pomoc jeśli takiej potrzebują. Wzmacnia to ich samodzielność i poczucie własnej wartości.

ZABAWKI


Dzień zabawek – w poniedziałki wędrują razem z nami do przedszkola nasze ulubione zabawki. Bawimy się wspólnie wymieniamy zabawkami i mamy specjalną okazję do większej integracji ze swoją grupą.

W tygodniu jest to także możliwe, zwłaszcza w okresie adaptacji do warunków przedszkolnych – dziecko może mieć swoją ulubioną zabawkę. Należy jednak pamiętać, iż przyniesiona zabawka z domu może ulec zniszczeniu lub zaginięciu.

URODZINY


W naszym Przedszkolu uroczyście obchodzimy urodziny naszych wychowanków.

W tym dniu przedszkolak – jubilat jest najważniejszą osobą w swojej grupie. Pozostałe przedszkolaki wykonują dla niego laurki, śpiewają piosenki i składają życzenia według własnych pomysłów.