OPŁATY

Przedszkole nie pobiera opłaty wpisowej.

Przedszkole pobiera czesne w wysokości   320,00 zł miesięcznie.

Przedszkole pobiera opłatę za wyżywienie dziecka w wysokości 14,00 zł dziennie. Opłata podlega odliczeniu

w następnym miesiącu za wszystkie dni nieobecności dziecka  – pod warunkiem zgłoszenia  tej nieobecności

za pośrednictwem aplikacji INSO. W danym dniu aplikacja przyjmuje zgłoszenia do godziny 8.30.

Czesne zawiera  opłatę za zajęcia dodatkowe.

Przedszkole Niepubliczne „Pod Lipami”

ul. Lipowa 12

86-260 Unisław

Nr konta bankowego:

BS Toruń o/Unisław

14 9511 0000 0016 1628 2000 0010

Opłaty za przedszkole rodzice wnoszą przelewem na konto przedszkola – z góry do 10 dnia każdego miesiąca.