Stan zagrożenia spowodowany koronawirusem

W związku z decyzją władz o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych
(stan zagrożenia w związku z koronawirusem)
dyrekcja Przedszkola Niepublicznego
“Pod Lipami” w Unisławiu informuje:

– przedszkole w dniach 12 – 13 marca 2020 r. (czwartek
i piątek) pełni dyżur opiekuńczy w godz. 6.00 – 17.00
dla wszystkich dzieci, które nie mają możliwości
skorzystania z innej opieki;
– przedszkole będzie nieczynne od poniedziałku
16 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. (środa)
włącznie;
– w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub
szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19,
ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu
konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8
przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy
niż 14 dni.
– wszelkich informacji udziela dyrektor Przedszkola
(tel. 698 21 18 21)