Cukierkowa tęcza

Eksperyment z kolorowymi cukierkami wykorzystaliśmy do dyskusji na temat szkodliwości cukru, sztucznych barwników i aromatów. Wniosek – cukierki choć ładne, nie są zdrowe.