Uroczystość zakończenia roku szkolnego i pożegnania absolwentów

W piątek, 26 czerwca 2020 r. w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego i pożegnania tegorocznych absolwentów przedszkola.
Z uwagi na to, że przedszkole pracuje z reżimie sanitarnym spowodowanym zagrożeniem epidemicznym uroczystość miała charakter wewnętrzny – uczestniczyły w niej tylko dzieci z grupy “Zuchy” oraz nauczyciele.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1uiK4Zaxz63QgITWwASeq1xB5vfYOTB_k%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR3U4lWK1Xoa2fZZDgI1VMLiQHYXs34U50VshLfP5EMF6V_aUVCqiVMJb4s&h=AT1ywtKZbeqs9N-9qBzudOlgjOJhp45Fv4xuBSR20daQ13uHCdkw-HTyi387DQena_EYvUfSiMeen56Ls7Om58_a_Fyzb9ZXUc5Rj-1CqD2qv-b234ys6Yv8npZmkcnvgaFarg