Zajęcia taneczne w Przedszkolu “Pod Lipami”

W Przedszkolu “Pod Lipami” zajęcia taneczne prowadzą instruktorzy tańca ze Szkoły Tańca Dance Academy

z Bydgoszczy.