Warsztaty teatralne

Po raz kolejny nasze przedszkole odwiedził pan Dawid Kartaszewicz – aktor Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, znany z ról w serialach “Barwy szczęścia”, “Przyjaciółki” i “Belfer”.

Jednym z zadań przedszkola  jest zapewnienie dziecku harmonijnego i wszechstronnego rozwoju. Ogromny wpływ na realizację tego zadania ma stworzenie warunków do ujawnienia możliwości ekspresyjnych dziecka. Odpowiednio pokierowane zwiększają możliwości adaptacyjne dzieci i wzmacniają oddziaływania wychowawcze nauczyciela.

Odpowiedzią na naturalną potrzebę twórczej aktywności są warsztaty teatralne, które jako element pracy dydaktycznej i wychowawczej umożliwiają realizację programu.

Aby umożliwić dziecku pełny udział w teatralnej edukacji nie wystarczy ograniczyć się do oglądania przedstawień teatralnych. Dziecko musi znaleźć się po drugiej stronie jako aktor, reżyser, scenograf czy tylko statysta. Droga tej artystycznej ewaluacji prowadzi poprzez liczne ćwiczenia przygotowujące, techniki dramy, a także opanowanie, określonych możliwościami wieku  przedszkolnego, kompetencji i umiejętności.
Warsztaty teatralne ułatwiają zintegrowanie treści programowych. Konieczne jest  twórcze zaangażowanie wszystkich dzieci. Umiejętność współpracy w grupie, poskromienie swych egocentrycznych zapędów, a jednocześnie możliwość wyrażania siebie i samorealizacji, to niewątpliwe efekty pracy teatralnej.