Warsztaty teatralne

Aktor teatralny i filmowy p. Dawid Kartaszewicz przeprowadził dzisiaj kolejne, bardzo ciekawe warsztaty teatralne.

Zajęcia były dynamiczne, energetyczne, pełne radości!
W czasie pracy skupiliśmy się przede wszystkim na nauce swobodnego bycia na scenie. Dzieci znajdują postawę pewności, braku lęku w byciu na scenie, zaufania do partnerów. Kształciły umiejętność gry zespołowej, a także zdolność czujnego słuchania i reagowania na akcje partnerów scenicznych. Jednym z głównych celów tych zajęć jest działanie całościowe, integracja w działaniu ciała i emocji.