Warsztaty ceramiczne

Dzisiaj w naszym przedszkolu gościliśmy (nie po raz pierwszy) panią Mariolę  Brucką, która przeprowadziła z dziećmi warszaty lepienia  z gliny.

Dzieła przedszkolaków zostaną wysuszone i wypalone w specjalnym piecu stając się ceramiką.

Zadaniem zajęć ceramicznych jest stworzenie dziecku możliwości pełnego wyrażania siebie w procesie tworzenia różnego rodzaju dzieł plastycznych, pozwalając jednocześnie na kreację samego siebie, dzięki czemu możliwe jest pozbycie się wielu ograniczeń. Istotnym wydaje się być fakt, iż zajęcia ceramiczne tworzą jednostce przestrzeń, w której możliwe jest podjęcie aktywności twórczej, a także specyficzne pobudzenie sensoryczne pozwalające na wielozmysłowe widzenie świata. Dziecko pracując z gliną ma okazję do ubrudzenia się i swobodnego wyrażenia siebie, ma także możliwość do ujawniania swych własnych uczuć, kontroluje glinę, jest jej panem, może ją uderzać, ściskać, ugniatać, toczyć a także wałkować. Z tego działania powstaje trójwymiarowe dzieło, które twórca postrzega z różnych perspektyw. „Dla niektórych dzieci, aktywność twórcza jest jedyną formą uzewnętrznienia własnego świata, kompensuje braki. […] estetyka wytworów schodzi na drugi plan a kluczowym czynnikiem są procesy zachodzące podczas kreacji artystycznej, uczestnik nie musi być artystą. Ważny jest sam proces tworzenia, dlatego wszystko co dziecko robi jest dobre i ma sens, bo to ono jest ekspertem swego dzieła.”