Rytmika Bączków

Dzisiejsza rytmika w młodszej grupie przeprowadzona przez tatę Nataszki – pana Mariusza Bartkowskiego.