Przedstawienie teatralne “Jedna jaskółka wiosny nie czyni”

W poniedziałek. 20 marca 2017 r. odwiedzili nas aktorzy ze spektaklem pt. “Jedna jaskółka wiosny nie czyni”