Mikołaj u Bączków

Uroczystość gwiazdkowa w grupie Bączki – 14 grudnia 2017 r.