Kończymy nauczanie zdalne

Szanowni Rodzice!

Po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 przedszkole wznowiło pracę z dniem 18.05.2020.

Od dnia 01.06.2020 do przedszkola powraca ok. 50 % wychowanków. Istnieje możliwość powrotu kolejnych dzieci zgodnie z decyzją

i potrzebami rodziców.

Nauczyciele pracują w pełnym wymiarze godzin wykonując swoje obowiązki podczas pracy z dziećmi.

Z tego powodu przedszkole rezygnuje z pracy zdalnej z dniem 29.05.2020.

Przedszkole pracuje w rygorze sanitarnym – nie odbywają się zajęcia dodatkowe, ponieważ ilość osób, z którymi mają kontakt dzieci jest ograniczona. Zajęcia z języka angielskiego oraz logopedii będą w dalszym ciągu odbywały się w trybie pracy zdalnej.

                                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                             Dyrektor Przedszkola

                                                                                                                    Elżbieta Krause