Wznawiamy pracę przedszkola od 18.05.2020

Szanowni Rodzice!

Od 18 maja organizujemy zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice zadeklarują powrót do przedszkola.

Na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN opracowane zostały w naszym przedszkolu procedury bezpieczeństwa na czas zagrożenia epidemicznego dostępne na stronie internetowej naszego przedszkola.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci przedszkole będzie ozonowane.

Ci z Państwa, którzy zdecydują się posłać dziecko do przedszkola zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami i bezwzględnego ich przestrzegania. Pierwszego dnia prosimy, aby dziecko przyprowadził rodzic lub prawny opiekun dziecka w celu podpisania oświadczenia.


W naszym przedszkolu będzie kontynuowane zdalne nauczanie.

Prosimy rodziców, którzy od dnia 18.05.2020 nie mają możliwości zapewnienia opieki dla dziecka w czasie trwającej pandemii COVID-19, o deklarację powrotu dziecka do przedszkola do dnia 15 maja br. Rodziców, którzy mogą zapewnić opiekę dzieciom, prosimy o niewysyłanie deklaracji i pozostanie bezpiecznie w domach.


Deklarację można wysyłać na adres e-mail
przedszkola ela1964krause@gmail.com

lub sms-em na nr tel. 698 21 18 21.

Prosimy o podanie danych dziecka oraz ewentualnych godzin pobytu w przedszkolu.

Zebrane przez Dyrektora Przedszkola informacje pozwolą nam kontynuować stosowne działania prowadzące do realizacji zajęć opiekuńczych w przedszkolu oraz zawiadomić odpowiednie służby państwowe, a także podjąć wszelkie niezbędne decyzje. Z uwagi na wyjątkowy okres przedszkole działać będzie na zmienionych zasadach na podstawie obowiązujących procedur.


UWAGA ! Zgłaszając gotowość powrotu dziecka do Przedszkola, pamiętajmy

o bezwzględnym zastosowaniu się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa:

 • dyrektorowi lub wychowawcy należy przekazać istotne informacje o stanie zdrowia dziecka;

 • nie posyłamy dziecka do przedszkola, jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

 • do przedszkola przyprowadzamy TYLKO dziecko zdrowe – bez żadnych objawów chorobowych;

 • stosujemy się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do placówki;

 • codziennie przed przyprowadzeniem dziecka do placówki mierzymy mu temperaturę.

 • pamiętamy, o zaopatrzeniu dzieci, które ukończyły

  4 rok życia w indywidualną ochronę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

 • stosujemy się do procedur przedszkolnych

  zarządzonych na czas pandemii


PAMIĘTAJMY ! To od Państwa rzetelnych informacji zależy zdrowie i życie wszystkich dzieci pozostających pod opieką przedszkola, Państwa, a także pracowników placówki. W tym wyjątkowym czasie każdy z nas jest odpowiedzialny za drugiego człowieka. Nikt nie może pozwolić sobie na niedomówienia, zatajenia prawdy, itp., liczymy na zrozumienie w powyższej kwestii.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola

Elżbieta Krause