Dalsze ograniczenie pracy przedszkola

Szanowni Rodzice!

W środę premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 6 maja dopuszczona będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Jak wyjaśnił, ostateczne decyzje będą podejmowane przez organy prowadzące te placówki. Warunki, na jakich otwarcie przedszkoli będzie możliwe, określane są wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wznawiające działalność żłobki i przedszkola będą musiały stosować się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Organ prowadzący będzie mógł ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w przedszkolu lub żłobku. Ponadto samorząd będzie mógł zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie, stosując przepisy ogólne.

Informuję, iż w dniu 2.05.2020 r. po wnikliwym rozważeniu możliwości uruchomienia w dniu 6 maja przedszkola – w porozumieniu z Gminą Unisław, po konsultacjach z Państwową Inspekcją Sanitarną, biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w naszym regionie podjęłam decyzję o dalszym ograniczeniu funkcjonowania Przedszkola Niepublicznego „Pod Lipami” w Unisławiu.

Przedszkole pozostaje nieczynne do odwołania.

W ostatnim czasie w Powiecie Chełmińskim pojawiła się duża liczba stwierdzonych przypadków zarażenia COVID-19. Fakt wielu zakażeń niesie ogromne ryzyko epidemiologiczne również dla przedszkolaków, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola.

Rząd zapowiedział przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego na kolejne 14 dni dla tych rodziców, którzy nie będą korzystali z innych form opieki, np. nie będą mogli posłać dziecka do żłobka czy przedszkola. W myśl nowych przepisów tacy beneficjenci nabędą prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego nawet do 26 maja.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 26 maja będzie przysługiwał, jeżeli:

  • przedszkole i żłobek będą zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego
  • żłobek lub przedszkole nie będzie w stanie zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19

O dalszych działaniach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Z poważaniem

Elżbieta Krause

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Pod Lipami” w Unisławiu