Zadania na 29.04.2020

Zadania na środę, 29.04.2020

Dzieci 6-letnie

PRACA ROLNIKA

Temat: Maszyny rolnicze

1. Rekwizyt do zawodu połącz osoby z przedmiotami potrzebnymi im w pracy. Jakie zawody

wykonują te osoby?

2. Co to jest farma?

Czym zajmuje się rolnik?

Jakie znaczenie ma praca rolnika dla osób, które mieszkają w mieście?

Jakie obowiązki ma hodowca zwierząt?

Co robi rolnik rano, co w południe a co wieczorem?

Co jedzą zwierzęta hodowane w gospodarstwie?

3. Maszyny rolnicze – czy znasz te maszyny?

Jakich maszyn potrzebuje rolnik w swojej pracy?

Do jakich czynności rolnik wykorzystuje maszyny i narzędzia?

Gdzie rolnik zwozi słomę?

4. Różne zboża

Na ilustracji od lewej – żyto, pszenica, jęczmień, owies, pszenżyto.

5. Jak powstaje chleb?

https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8

6. Praca z kartą pracy

KP 3 – 46 a

Zapisz i rozwiąż działania matematyczne

KP 3 – 46 b

Przeczytaj sylaby – ułóż z nich wyrazy i zapisz.

KP 3 – 47 a

Ułóż historyjkę obrazkową – jak powstaje chleb? Narysuj ostatni obrazek.

5-latki

Temat: Jesteśmy autorami.

Cel: – zapoznanie z różnymi rodzajami książek;

      – rozwijanie umiejętności plastycznych.

 1. Rodzaje książek– klasyfikacja książek ze względu na rodzaj.

Rodzic przygotowuje stos książek, np. atlasy, przewodniki, książki kucharskie,   przyrodnicze, albumy, książki dla dzieci, poezja, proza, słowniki, książki historyczne, itd.

Dziecko bierze po kolei książki ze stosu. Opisuje wygląd. Odpowiada na pytania. Rodzic pomaga.

Co jest na okładce?

Jaki książka ma tytuł?

Co zawiera w środku?

O czym jest książka?

 1. Dla kogo? 

Dziecko bierze do ręki kolejne książki i kończy rozpoczęte zdanie:

Ta książka mogłaby być dla kogoś, kto lubi …

 1. Wykonaj zadanie w KP6 według poleceń. 
 2. Wyrazy do czytania globalnego.
autor tytuł

 

okładka grzbiet

 

ilustracja

 

numer strony

 

spis treści

 

5. Quiz „Tak, czy nie.”

 

Rodzic wypowiada prawdziwe i fałszywe zdania. Dziecko podnosi kartkę z napisem TAK lub NIE, w zależności, czy jest to zdanie  prawdziwe, czy fałszywe.

Przykładowe zdania:

Okładka, to zewnętrzna część książki.

Autor to osoba, która napisała książkę.

Każda książka ma 5 stron.

Ilustracja, to rysunek w książce.

Ilustracje zawsze muszą być kolorowe.

Grzbiet książki, to inna nazwa pierwszej strony.

Spis treści to miejsce, gdzie jest umieszczone nazwisko autora.

Spis treści  pozwala zobaczyć, co zawiera książka i na których stronach.

Okładka jest w środku książki.

 1. „Której książki brakuje?”– zabawa doskonaląca pamięć.

Układamy przed dzieckiem kilka książek (4-5). 

 • Dziecko odwraca się. Zabieramy jedną książkę. Dziecko mówi, której książki brak.
 • Dziecko odwraca się. Zamieniamy książki miejscami. Dziecko układa książki tak, jak leżały wcześniej.

4-latki

Temat: WIEM, GDZIE WISŁA JEST NA MAPIE!

 

 • „Co to jest Polska?” – słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego – oglądnie mapy Polski 
 • Utrwalenie nazwy naszego kraju

https://www.youtube.com/watch?v=GowHrDB7Tj8

Co to jest Polska? –
Spytał Jaś w przedszkolu.
Polska – to wieś i las
i zboże w polu,
szosa, którą pędzi
do miasta autobus,
i samolot, co leci
wysoko, nad tobą.
Polska – to miasto,
strumień i rzeka,
i komin fabryczny,
co dymi z daleka,
a nawet obłoki,
gdy nad nami mkną.
Polska to jest także twój rodzinny dom.
A przedszkole?
Tak – i przedszkole,
i róża w ogrodzie
i książka na stole.

Rozmowa kierowana pytaniami:

– Co to jest Polska?

– Gdzie mieszkasz, w mieście czy na wsi?

– Jak nazywa się twoja miejscowość?

 

 • Słuchanie legendy :O powstaniu Wisły.

 

https://www.youtube.com/watch?v=hTty9Ob73Dg

 

 •  „Wiem, gdzie Wisła jest na mapie!” – praca z mapą. 

 

Dziecko siada przy mapie Polski. Pokazuje ,gdzie są góry i Morze Bałtyckie. Przypomina znaczenie kolorów na mapie. Wymienia elementy oznaczone kolorem niebieskim. Rodzic pokazuje Wisłę, od jej źródła do ujścia. Dziecko kreśli w powietrzu płynącą rzekę – też od południa ku północy.

 

 • Słuchanie piosenki: Płynie Wisła płynie.

 

https://www.youtube.com/watch?v=qQWL5wtnpyo

Karty Pracy odnośnie Polski w załączniku.

3-latki 

Temat: MOJA MIEJSCOWOŚĆ

 1. „Kolorowe miasteczko” – słuchanie wiersza D. Gellnerowej oraz rozmowa na jego temat. 

             Kolorowe miasteczko –Danuta Gallnerowa

Nad kolorową rzeczką

Jest kolorowe miasteczko.

Domy są w nim zielone                  

A dachy ciemnozielone.

Koty-niebieskie,

Pomarańczowe są pieski,

A gęsi, barwne jak pawie,

Pływają po kolorowym stawie.

A gdzie jest takie miasteczko ?

Nad kolorową rzeczką.              

Rozmowa na temat wiersza. Rodzic zadaje pytania: Gdzie znajdowało się miasteczko?; Jakie kolory miały domy i ich dachy?; Jakie były tam zwierzęta?; Jakiego koloru były koty i psy?.

 1. Praca z KP2.25 – dzieci odszukują na obrazku koła, kolorują je i liczą. Następnie rysują drogi Toli i Tomka do domów.
 2. „Droga do domu” – zabawa ruchowa z elementem zachowania równowagi. Rodzic kładzie w jednej części pokoju planszę z obrazkiem domu. Następnie układa z np.: poduszek / ręczników drogę do domu. Zadaniem dziecka jest przejść po danych przeszkodach do domu tak, aby z nich nie spaść. 
 3. „Nasze domy” – wspólne robienie makiety domów.  Dziecko otrzymuje plastelinę,
  z której lepi swój domek. Następnie dziecko przykleja domek na kartę i dorysowuje kredkami np.: drzewa, kwiaty, drogi według własnych pomysłów

Maluszki

 1. Kolorowe miasteczko” – słuchanie wiersza D. Gellnerowej oraz rozmowa na jego temat. 

             Kolorowe miasteczko –Danuta Gallnerowa

Nad kolorową rzeczką

Jest kolorowe miasteczko.

Domy są w nim zielone                  

A dachy ciemnozielone.

Koty-niebieskie,

Pomarańczowe są pieski,

A gęsi, barwne jak pawie,

Pływają po kolorowym stawie.

A gdzie jest takie miasteczko ?

Nad kolorową rzeczką.

 1. „Droga do domu” – zabawa ruchowa z elementem zachowania równowagi. Rodzic kładzie w jednej części sali planszę z obrazkiem domu. Następnie układa z np.: poduszek / ręczników drogę do domu. Zadaniem dzieci jest przejść po danych przeszkodach do domu tak, aby z nich nie spaść. 
 2. „Nasze domy” – wspólne robienie makiety domów.  Dziecko otrzymuje plastelinę,
  z której lepi swój domek. Następnie dziecko przykleja domek na kartę i dorysowuje kredkami np.: drzewa, kwiaty, drogi według własnych pomysłów

Karty Pracy w załączniku.

 

Elżbieta Krause

tel. 698 21 18 21

e-mail: ela1964krause@gmail.com