Rozliczenie kosztów wycieczki

Przedszkole Niepubliczne „Pod Lipami” w Unisławiu

Wycieczka w dniu 18 października 2017 r.

do Teatru „Zaczarowany Świat” w Toruniu

1. Składka na wycieczkę – 30,00 zł

Koszty wycieczki:

Liczba uczestników wycieczki – 28

Koszt biletów do teatru – 28 dzieci x 10,00 zł = 280,00 zł

(faktura nr 4/10/17 z dnia 18.10.2017)

Koszt autokaru – 400,00 zł : 28 dzieci = 14,29 zł 14,30 zł na jedno dziecko

(faktura nr 62/2017 z dnia 18.10.2017)

Razem koszt na jedno dziecko : 10,00 + 14,30 = 24,30 zł

Zostało: 30,00 – 24,30 = 5,70 zł x 28 dzieci = 159,60 zł

Pieniądze w kwocie 159,60 zł pozostałe z rozliczenia autokaru pozostawiamy na koszty następnej wycieczki do teatru,

która odbędzie się w dniu 13.12.2017.