Zajęcia ceramiczne

W poniedziałek, 3 października przedszkolaki z Przedszkola “Pod Lipami” będą miały okazję uczestniczyć w zajęciach ceramicznych.  Podczas zajęć z ceramiki „spotkanie z glinką” dzieci będą poznawały techniki wykonywania prac z gliny oraz narzędzia i środki wyrazu artystycznego służące do przedstawiania w formie przestrzennej wymarzonej przez nie rzeczywistości. Program zajęć ceramicznych jest przygotowany z  uwzględnieniem  stopnia  rozwoju sprawności manualnej wychowanków. Dzieci w swoich pracach nauczą się wyrażać ekspresję, myśli i uczucia. Zajęcia pobudzą w twórcach spostrzegawczość i pomysłowość przy projektowaniu i budowaniu kompozycji przestrzennej.

Zajęcia poprowadzi pani Mariola Brucka z Gzina.