OPŁATY

Przedszkole nie pobiera opłaty wpisowej.

Przedszkole pobiera czesne w wysokości  320,00 zł miesięcznie.

Czesne zawiera opłatę za całodzienne wyżywienie dziecka oraz opłatę za zajęcia dodatkowe:

  • język angielski,
  • zumbę,
  • warsztaty teatralne z aktorem,
  • robotykę,
  • katechezę,
  • terapię logopedyczną,
  • koncerty filharmoniczne,
  • przedstawienia teatralne

Przedszkole oferuje udział w zajęciach dodatkowych płatnych:

  • programowanie – 20,00 zł miesięcznie
  • sensoplastyka – 10,00 zł miesięcznie

Przedszkole Niepubliczne „Pod Lipami”

ul. Lipowa 12

86-260 Unisław

Nr konta bankowego:

BS Toruń o/Unisław

14 9511 0000 0016 1628 2000 0010

Opłaty za przedszkole rodzice wnoszą przelewem na konto przedszkola – z góry do 10 dnia każdego miesiąca.