Znalezione obrazy dla zapytania wesołych świąt życzenia

Gdy nadejdą Święta 
niech nadzieja i radość
zastukają do Waszych drzwi,
a Nowy Rok przyniesie
pomyślność i szczęście każdego dnia

                                                                                               Dyrekcja i pracownicy

                                                                                     Przedszkola Niepublicznego “Pod Lipami”

                                                                                                                                        w Unisławiu

Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych

RODO – Klauzula informacyjna dla rodziców

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. poz. 1000). Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „POD LIPAMI” W UNISŁAWIU

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Pod Lipami”, ul. Lipowa 12, 86-260 Unisław informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Przedszkole Niepubliczne „Pod Lipami”, ul. Lipowa 12, 86-260 Unisław zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

2. Inspektor danych osobowych u Administratora dostępny jest pod adresem e-mail: ela1964krause@gmail.com

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

6. Wizerunek i dane osobowe dzieci (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: www.przedszkole-unislaw.pl oraz na stronie przedszkola na facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i osiągnięć dzieci. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres nauki w przedszkolu, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.

7. Wizerunek i dane osobowe dzieci wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

8. Dane osobowe dziecika związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).

9. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W marcu w naszym przedszkolu

MARZEC 2018

1.

Dogoterapia – Centrum Terapii i Edukacji Bajarnia

6.03.2018

godz. 12.00 – Bączki

godz. 13.00 – Zuchy

2.

Od owieczki do czapeczki”

Wiejskie Gospodarstwo Edukacyjne “BabaLuda z Parowy Falęckiej

7.03.2018

godz. 9.30

3. Warsztaty teatralne

z Dawidem Kartaszewiczem

13.03.2018

godz. 9.00

4.

Dogoterapia – Centrum Terapii i Edukacji Bajarnia

13.03.2018

godz. 12.00 – Bączki

godz. 13.00 – Zuchy

5.

Rekolekcje Wielkopostne

Spotkanie z rekolekcjonistą

14.03.2018

godz. 12.00

6.

Wycieczka do Teatru Baj Pomorski w Toruniu

Spektakl pt. „Jaś i Małgosia”

15.03.2018

godz. 9.30

7. Koncert Filharmoniczny

Filharmonia Pomorska

Bydgoszcz

Muzyczne pisanki, czyli Wielkanoc na Kujawach”

16.03.2018

godz. 11.45

8. Przedstawienie teatralne

Jedna jaskółka wiosny nie czyni”

Agencja artystyczna MagMa

20.03.2018

godz. 11.15

9.

Dogoterapia – Centrum Terapii i Edukacji Bajarnia

20.03.2018

godz. 12.00 – Bączki

godz. 13.00 – Zuchy

10. Powitanie wiosny

21.03.2018

11. Robotyka

Bricks4Kidz Toruń

21.03.2018

godz. 10.00 – 11.00

grupa Zuchy

12. Zajęcia kulinarne

Mały kucharz”

22-23.03.2018

Mazurki wielkanocne

13.

Dogoterapia – Centrum Terapii i Edukacji Bajarnia

27.03.2018

godz. 12.00 – Bączki

godz. 13.00 – Zuchy

14. Robotyka

Bricks4Kidz Toruń

………………..03.2018

godz. 10.00 – 11.00

grupa Zuchy

15. Wielkanocny koszyczek

28.03.2018

16. Warsztaty teatralne

z Dawidem Kartaszewiczem

29.03.2018

godz. 9.00

“Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy

Że każdy wszystko usłyszy:

i sanie w obłokach mknące, 

gwiazdy na dach spadające,

A wszędzie to ufne czekanie,  

czekajmy – dziś cud się stanie…”

Na stole leżą świąteczne dania. Robi się ciemno – nadchodzi noc.

Pod choinką stos prezentów do rozdania,   w całym domu panuje świąteczna moc.

Niech te święta będą dla Was wyjątkowym czasem, spędzonym w rodzinnym gronie, w miłej atmosferze świąt.

Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia i radości w nadchodzącym roku 2018

życzą

dyrektor i pracownicy

Przedszkola Niepublicznego “Pod Lipami”

w Unisławiu

Znalezione obrazy dla zapytania życzenia świąteczne boże narodzenie

W grudniu w naszym przedszkolu

GRUDZIEŃ 2017

1. Mikołaj

6.12.2017

2. Teatrzyk w koszyczku

Fundacja Edukacji Kreatywnej

Katarzyna Torzewska

7.12.2017

godz. 13.30

3. Zajęcia kulinarne

Mały kucharz”

8.12.2017

Świąteczne pierniki

4. Wycieczka do teatru „Zaczarowany Świat”

w Toruniu

Magiczny cyrk”

13.12.2017

godz. 10.00

5. Uroczystość gwiazdkowa

grupa Bączki

14.12.2017

godz. 15.00

6. Uroczystość gwiazdkowa

grupa Zuchy

15.12.2017

godz. 15.00

7. Warsztaty teatralne

z Dawidem Kartaszewiczem

19.12.2017

godz. 9.00

8. Przedstawienie teatralne

Teatr Magmowcy

19.12.2017

godz. 11.00

9. Koncert Filharmoniczny

Filharmonia Pomorska

Bydgoszcz

Staropolskie kolędowanie”

19.12.2017

godz. 12.30

10. Robotyka

grupa Zuchy

20.12.2017

godz. 13.30

Rozliczenie kosztów wycieczki

Przedszkole Niepubliczne „Pod Lipami” w Unisławiu

Wycieczka w dniu 18 października 2017 r.

do Teatru „Zaczarowany Świat” w Toruniu

1. Składka na wycieczkę – 30,00 zł

Koszty wycieczki:

Liczba uczestników wycieczki – 28

Koszt biletów do teatru – 28 dzieci x 10,00 zł = 280,00 zł

(faktura nr 4/10/17 z dnia 18.10.2017)

Koszt autokaru – 400,00 zł : 28 dzieci = 14,29 zł 14,30 zł na jedno dziecko

(faktura nr 62/2017 z dnia 18.10.2017)

Razem koszt na jedno dziecko : 10,00 + 14,30 = 24,30 zł

Zostało: 30,00 – 24,30 = 5,70 zł x 28 dzieci = 159,60 zł

Pieniądze w kwocie 159,60 zł pozostałe z rozliczenia autokaru pozostawiamy na koszty następnej wycieczki do teatru,

która odbędzie się w dniu 13.12.2017.

Szkolenia dla rodziców – oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie zaprasza rodziców przedszkolaków

na szkolenia i warsztaty.

Przedstawiamy ofertę szkoleń skierowanych do rodziców:

 1. “Dobry rodzic” – warsztaty 2 godz.
 2. “Mały terrorysta – jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci” – warsztaty 2 godz.
 3. “Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” – warsztaty 2 godz.
 4. “Emocje dziecka” – warsztaty 2 godz.
 5. “Słowa dają  moc – jak budować poczucie własnej wartości dziecka” –  warsztaty 2 godz.
 6. “Słowa ranią” – uświadomienie konsekwencji przemocy werbalnej – warsztaty 2 godz.
 7. “Gadki o gatkach’ – jak rozmawiać z dziećmi o cielesności – warsztaty 2 godz.
 8. “Gotowość szkolna dziecka – wykład, dyskusja (2 godziny)
 9. Warsztaty rozwijania u miejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym – warsztaty 16 godzin (dwudniowe)
 10. Warsztat rozwijania umiejętności  radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci  (16-godzinne, dwudniowe)

Szkolenie skierowane do babć i dziadków:

 1. “Być babcią, być dziadkiem” – warsztaty 2 godzinne

Szczegółowe informacje dla zainteresowanych rodziców  dostępne w przedszkolu.

Spotkanie z rodzicami

Przedszkole  Niepubliczne

“Pod Lipami” 

w   Unisławiu

Znalezione obrazy dla zapytania liść lipy

Zapraszamy rodziców na spotkanie, które odbędzie się Przedszkolu „Pod Lipami” w Unisławiu

we wtorek, 10 października 2017 r. o godzinie 17.00

Spotkanie dot. realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz spraw organizacyjnych przedszkola

w roku szkolnym 2017/2018.

W październiku w naszym przedszkolu…

PAŹDZIERNIK 2017

1 Fabryka Rytmów

Roots of congas

Sławomir Głowala

3.10.2017

godz. 9.00

2 Warsztaty teatralne

z Dawidem Kartaszewiczem

grupa Zuchy

3.10.2017

godz. 11.00

3 Robotyka

grupa Zuchy

4.10.2017

godz. 13.30

4 Lekcja biblioteczna O jesieni….”

6.10.2017

godz. 9.30 – Bączki

godz. 10.15 – Zuchy

5 Teatrzyk w koszyczku

Fundacja Kreatywnej Edukacji

Katarzyna Torzewska

11.10.2017

godz. 13.30

6 Audycja muzyczna

Filharmonia Pomorska

Bydgoszcz

Muzyczna apteczka”

data zostanie podana w późniejszym terminie

7 Wycieczka do teatru

Zaczarowany Świat”

w Toruniu

18.10.2017

O rybaku i smoku Niemytym

8 Przedstawienia teatralne

Teatr Magmowcy

25.10.2017

godz. 11.15

9 Robotyka

grupa Zuchy

25.10.2017

godz. 13.30

10 Zajęcia kulinarne

Mały kucharz”

27.10.2016

Drożdżowe bułeczki

11 Pasowanie na przedszkolaka 31.10.2016 godz. 9.30